Poštovani kupci,

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.underarmour.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem (fizičko lice koje proizvod kupuje radi namirenja svojih individualnih potreba, a ne radi obavljanja profesionalne delatnosti), da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana kada mu je proizvod predat. Prilikom odustanka kupac može, ali ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Obrazac/Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu. Nakon što nam pošaljete obrazac o odustanku u najkraćem mogućem roku možete očekivati dokumenta za povrat novčanih sredstava. Zahtev za povrat novčanih sredstava možete napisati u slobodnoj formi na mejl online@eshop.underarmour.rs U slučaju povrata za novac molimo Vas da navedete podatke koje možete videti na povrat sredstava .

Povratnicu i izjavu je potrebno proveriti, potpisati i poslati zajedno sa zapakovanom robom na adresu koja će biti naznačena na dokumentima. 

Povrat 

U slučaju odustanka od ugovora, potrošač ima pravo na povraćaj novca ili na zamenu za drugi proizvod. Novac se kupcu vraća po prijemu proizvoda, a u roku od 14 dana od dana prijema povratnice i izjave o odustanku. 

Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe. Trgovac ima pravo da uskrati vraćanje novca ukoliko utvrdi da roba nije vraćena u stanju u kome je isporučena a usled potrošačevog neadekvatnog rukovanja istom. Proizvod je potrebno zakedno sa ambalažom zapakovati u kesu kako ne bi došlo do oštećenja prooizvoda ni ambalaže prilikom transporta.

Kao kupac ne snosite troškove koji nastaju odustankom od ugovora, osim troškova poštarine koji proisteknu slanjem robe na našu adresu. Sa naše strane se obavezujemo da ćemo, odmah po prijemu robe koja se vraća po osnovu odustanka od ugovora, izvršiti povraćaj sredstava koja su uplaćena za vraćenu robu ili poslati artikal koji želite za zamenu.

Kupac je dužan da proizvod vrati bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao potrebne podatke za odustanak od kupovine. Potrebno je da sačekate povratan mejl sa uputsvima za salnje. Po isteku roka od 14 dana od dana kada je poslao odustanak, proizvod se više ne moze vratiti.

Prilikom povraćaja robe kupac je u obavezi da priloži račun/otpremnicu.

Trgovac je dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema izjave o odustanku, a nakon prijema proizvoda.

Dokumenta koja možete preuzeti su u nastavku. Ukoliko želite da odustanete od kupovine možete nam poslati mejlom sve potrebne podatke.

- OBRAZAC O ODUSTANKU OD UGOVORA

- UGOVOR NA DALJINU